Khuyến mãi máy sạc lekima Khuyến mãi máy sạc lekima
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: PC20K949

Giảm 20,000 ₫ cho đơn hàng có giá trị từ 949,000 ₫
Điều kiện
- Giá trị đơn hàng tối thiểu 949k.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng. - Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: PC15K549

Giảm 15,000 ₫ cho đơn hàng có giá trị từ 549,000 ₫
Điều kiện
- Đơn hàng giá trị tối thiểu 549k.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng. - Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: PC10K349

Giảm 10,000 ₫ cho đơn hàng có giá trị từ 349,000 ₫
Điều kiện
- Đơn hàng từ 349K.
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng. - Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: PC5K149

Giảm 5,000 ₫ cho đơn hàng có giá trị từ 149,000 ₫
Điều kiện
- Đơn hàng từ 149K
- Chỉ áp dụng 1 mã giảm giá trên một đơn hàng. - Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Ắc Quy GS MF

Ắc Quy GS MF 105D31L (12V-90AH)

2,268,000₫

Ắc Quy GS MF 105D31R (12V-90AH)

2,268,000₫

Ắc Quy GS MF 115D33C 115D33V (12V-100AH)

2,408,400₫

Ắc Quy GS MF 40B19L (12V-35AH)

1,080,000₫

Ắc Quy GS MF 40B19L(S) (12V-35AH)

1,080,000₫

Ắc Quy GS MF 40B19R (12V-35AH)

1,080,000₫

Ắc Quy GS MF 44B19L (12V-40AH)

1,263,600₫

Ắc Quy GS MF 46B24L (12V-45AH)

1,360,800₫

Ắc Quy GS MF 46B24LS (12V-45AH)

1,371,600₫

Ắc Quy GS MF 46B24R (12V-45AH)

1,360,800₫

Ắc Quy GS MF 55D23L (12V-60AH)

1,717,200₫

Ắc Quy GS MF 55D23R (12V-60AH)

1,717,200₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM