Khuyến mãi máy sạc lekima Khuyến mãi máy sạc lekima

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ẮC QUY

Phạm Phước Thanh
Th 6 11/11/2016

* ĐỐI VỚI ẮC QUY KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ

THƯƠNG HIỆU
ĐIỀU KIỆN & THỜI GIAN BẢO HÀNH

 + Ắc quy được bảo hành 6 tháng kể từ ngày bán về các sai sót do nhà sản xuất (bao gồm ắc quy khởi động ô tô & xe máy)

 + Ắc quy chỉ được bảo hành cho mục đích khởi động động cơ.

 + Ắc quy được bảo hành 9 tháng kể từ ngày bán về các sai sót do nhà sản xuất (bao gồm ắc quy khởi động ô tô & xe máy)

 + Ắc quy chỉ được bảo hành cho mục đích khởi động động cơ.

 + Ắc quy được bảo hành 6 tháng kể từ ngày bán về các sai sót do nhà sản xuất (ắc quy khởi động xe máy)

 + Ắc quy chỉ được bảo hành cho mục đích khởi động động cơ.

 + Ắc quy được bảo hành 6 tháng kể từ ngày bán về các sai sót do nhà sản xuất (ắc quy khởi động xe máy).

 + Ắc quy chỉ được bảo hành cho mục đích khởi động động cơ.

 + Ắc quy được bảo hành 9 tháng kể từ ngày bán về các sai sót do nhà sản xuất (ắc quy khởi động ô tô) và 6 tháng cho ắc quy dân dụng.

 + Ắc quy chỉ được bảo hành cho mục đích khởi động động cơ, đối với ắc quy dân dụng chỉ bảo hành cho mục đích thắp sáng.

* ĐỐI VỚI ẮC QUY LƯU TRỮ ĐIỆN

 + Ắc quy sử dụng cho UPS dòng CP bảo hành 12 tháng, dòng FM bảo hành 24 tháng kể từ ngày bán hàng.

 + Ắc quy sử dụng cho Năng Lượng Mặt Trời, Năng Lượng Gió dòng AGM và Semi-Gel nạp xã sâu bảo hành 12 tháng. Dòng PURE GEL bảo hành 24 tháng  

* TRƯỜNG HỢP KHÔNG NHẬN BẢO HÀNH
1. Không có phiếu bảo hành (đối với ắc quy có phiếu bảo hành của nhà sản xuất)
2. Bình ắc quy hết thời hạn bảo hành.
3. Ắc quy không còn nguyên hiện trạng ( nứt vỡ, phồng rộp,có dấu hiệu cạy sửa, đúc lại cọc, bị cháy…).
4. Sử dụng không đúng với hướng dẫn sử dụng.
5. Sạc ngược cực, sạc quá dòng, không sạc hoặc sạc không đủ điện dẫn đến Sunfat hóa.
6. Sử dụng sai chức năng: chích cá, kích điện, hàn điện…
7. Hư hỏng do thiên tai, cháy nổ, lũ lụt…
8. Để mức điện dịch thấp dưới vạch (lower level), không bổ sung thêm nước mà thêm axit, hoặc châm bằng hóa chất lạ đối với ắc quy axít. (đối với ắc quy truyền thống cần bảo dưỡng khi sử dụng)