Khuyến mãi máy sạc lekima Khuyến mãi máy sạc lekima

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC KẾ HOẠCH BÁN HÀNG - ẮC QUY GS NĂM 2013

Phạm Phước Thanh
Th 4 09/11/2016

      CTY TNHH TM Phước Châu nhận giải thưởng hoàn thành xuất sắc " Kế Hoạch Bán Hàng & Sản Xuất Năm 2013" do Ông Masaya Nakagawa Tổng Giám Đốc - CTY TNHH Ắc Quy GS Việt Nam trao tặng.