Khuyến mãi máy sạc lekima Khuyến mãi máy sạc lekima

Hoàn Thành Xuất Sắc Kế Hoạch Bán Hàng - Ắc Quy GS Năm 2011

Phạm Phước Thanh
Th 3 08/11/2016

      CTY TNHH TM Phước Châu nhận giải thưởng hoàn thành xuất sắc " Kế Hoạch Bán Hàng & Sản Xuất Năm 2011" do Ông Masaya Nakagawa Tổng Giám Đốc - CTY TNHH Ắc Quy GS Việt Nam trao tặng.